KAYDOL

Ücretsiz kaydolun ve
dönüşümü başlatın!

OTURUM AÇ

Giriş yapın ve
dönüşümü başlatın!

Parolanızı mı unuttunuz?

TÜSİAD DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAT PLATFORMU

KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – Taraflar

İşbu Sözleşme, bir tarafta Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul adresinde mukim Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“TÜSİAD”) ile Platform’a eğitim almak amacıyla kaydolan üyeler ile mentorluk vermek amacıyla kaydolan mentorler (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında; aşağıda yer alan şart ve koşullar üzerinde tamamen mutabık kalınarak akdedilmiştir.

TÜSİAD ile Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, TÜSİAD DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAT PLATFORMU’nun (“Platform”) ve Platform’un https://donusumubaslat.com alan adlı web sitesinin (“Web Sitesi”) kullanım koşullarını ve Platforma üye olmak isteyen Kullanıcıların üyelik koşullarını düzenlemektedir.  

MADDE 3 – Platformun Amacı

3.1. Dönüşümü Başlat Platformu, genç girişimcilere verilen destekleri artırmak, girişimcilik konusunda daha fazla gence eğitim ve mentorluk sunmak amacıyla; TÜSİAD tarafından hayata geçirilen bir dijital platformdur.  Dönüşümü Başlat Platformu ile TÜSİAD’ın ve paydaşlarının eğitimleri platforma kaydolan kişilere ücretsiz olarak sunulmakta ve TÜSİAD ağındaki şirketlerin deneyimli insan kaynağı, platform kurallarına göre seçilen genç girişimcilerle çevrimiçi mentorluk görüşmeleri yöntemiyle bir araya getirilmektedir.

3.2. Dönüşümü Başlat Platformu ve Web Sitesi’nin yürütücüsü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’dir.

MADDE 4 – Platform Kullanım Koşulları

4.1. Kullanıcı, Platforma kayıt esnasında vermiş olduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin, kanunlar önünde doğruluğunu ve güncelliğini teyit eder. Kullanıcı, bu bilgilerin eksik, hatalı veyahut yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm zararları aynen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.  

4.2. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulacak hizmetlerden yalnızca bizzat yararlanabilecektir. Kullanıcı, Platformu kullanmayı sağlayan kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişi ve kurumlarla paylaşamaz. Bu hizmetlerin, kısmen veya tamamen üçüncü şahıs ve kurumlara dolaylı yoldan sunulması, kullanıcı adı ve şifresinin paylaşılması, bu sebeplerle 3. Kişi ve kurumlar nezdinde zarar meydana gelmesi durumunda; doğmuş ve doğacak tüm zarar, Kullanıcı tarafından aynen ve derhal tazmin edilecektir.

4.3. Kullanıcı, Platformu kullanırken yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmeyi ve ihlal etmemeyi, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun davranmayı, diğer kullanıcıları rahatsız edecek eylemlerden kaçınmayı, Platform’u yasa dışı amaçlar için kullanmamayı ve TÜSİAD, 3. Kişi ve kurumların fikri mülkiyetine tabii haklara halel getirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi durumunda doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.4.TÜSİAD tarafından Platform’un ve Web Sitesinin, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Platform/Web Sitesine erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform/Web Sitesine erişilen tarih ve saat, Platform/Web Sitesinde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Platform/Web Sitesine doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.

4.5. Platform aracılığıyla rozet kazanma şartları; Platform içerisinde yer alan eğitim modüllerini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanan kullanıcılar ve gerekli görüldüğü taktirde kullanıcılardan istenilen girişimcilik görevlerini tamamlayan kişilere mentorluk rozeti verilecektir.

4.6. Platform aracılığıyla katılım belgesi kazanma şartları; Platform içerisinde yer alan eğitim modüllerinin her birisini tamamlayan kullanıcılar için kişiye özel olarak hazırlanan ve platform tarafından doğrulanabilir bağlantı içeren katılım belgesi verilmektedir.

4.7. Platform’a eğitim almak amacıyla üye olan Kullanıcılar;

(4.7.1.) 18 – 30 yaş aralığında olduklarını ve Platform’a üye olmak için gerekli tam fiili ve hukuki ehliyete sahip olduklarını,

(4.7.2.) Platform’da yer alan kişisel bilgilerinin Platform üzerinden gerçekleştirilecek gizlilik ayarlarına göre (Kullanıcı hangi bilgilerin diğer kullanıcılara görünür olacağını seçebilmektedir) diğer kullanıcılara açık olacağını,

(4.7.3.) Platform üzerinden gerçekleştirilecek gizlilik ve iletişim tercihleri ayarlarına göre diğer kullanıcıların kendileriyle iletişim kurabileceklerini ve TÜSİAD’ın bu iletişim ile ilgili her türlü hukuki sorumluluktan ari tutulduğunu,

(4.7.4.) Kullanıcı, katıldığı eğitimler sonunda Platform’da belirtilen koşulları sağlaması durumunda “Rozet” ve/veya “Katılım Belgesi” kazanmaya hak kazanacaktır. Kullanıcı, bu rozet ve katılım belgelerini, Platform altyapısını kullanarak diğer sosyal medya hesaplarında yayınlayabileceğini, 

(4.7.5.) Kullanıcı, Platform tarafından ilan edilen gereklilikleri yerine getirmesi durumunda Platform’da kayıtlı olan mentorlar ile iletişimde bulunmak için talep oluşturabileceğini; bu talebin yanıtlanması hususunda TÜSİAD’ın hiçbir yükümlülüğü bulunmayacağını

(4.7.6.) Kullanıcı’nın talebini yanıtlayan Mentor ile Kullanıcı arasında Platform aracılığıyla veyahut Platform dışında kurulacak iletişim ve/veya meydana gelebilecek her türlü fiile ilişkin sorumluluktan TÜSİAD’ın ari tutulacağını,

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.8. Platform’a mentorluk amacıyla kaydolan Kullanıcılar;

4.8.1. Platform tarafından ilan edilen gereklilikleri yerine getiren ve eğitim amacıyla kaydolan Kullanıcıların taleplerini yanıtlamayı ve gerektiğinde bu kişiler ile iletişim kurmayı,

4.8.2. Platform’a eğitim amacıyla kaydolan Kullanıcıların kişisel verilerini, fikri mülkiyet hakkına tabii fikir ve ürünlerini kendi sorumluluğunda olmak üzere kanuna ve mevzuata uygun olarak korumayı ve gizli tutmayı,

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

4.9. Platform aracılığıyla eğitimleri tamamlayan Kullanıcılara verilen rozet ve katılım belgelerinin hukuki ve/veya idari bir geçerliliği bulunmamakta olup; bu bilgi ve belgeler yalnızca Platform tarafından sunulan eğitimlerin Kullanıcı tarafından tamamlandığı hususunu ibraz etmek için oluşturulmuştur.

4.10. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek olup; Taraflarca belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği müddetçe yürürlükte kalacaktır.

4.11. Kullanıcı, Platform faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için TÜSİAD ile paylaşmış olduğu iletişim adreslerinden kendisi ile iletişim kurulması hakkında TÜSİAD’ı onay vermektedir.  

4.12. TÜSİAD, Platform ve Web Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması/korunması için azami tedbirleri almıştır. Ancak Kullanıcı’nın bilişim sistemlerinin Platform ve/veya Web Sitesi kaynaklı zararlı bir yazılımdan zarar görmemesi için Kullanıcı’nın kendi güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Kullanıcı, TÜSİAD’ı bu nedenle meydana gelebilecek herhangi bir zarardan peşinin ibra eder.

MADDE 5 – Hizmet, İçerik ve Kullanım Koşulları Değiştirilmesi

5.1. TÜSİAD, Platform ve Web Sitesi’nin hizmetlerini, içeriğini ve kullanım koşullarını dilediği zaman, hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın, değiştirme ve sona erdirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Platform Web Sitesi’nde ilan edilecektir.

5.2. TÜSİAD, sebep belirtmeksizin Platform ve/veya Web Sitesi’ne kayıtlı kullanıcıların ve mentorlerin üyeliğini sonlandırma ve kullanıcı hesaplarını kapatma hakkına haizdir.

MADDE 6 – Fikri Mülkiyet

6.1. Platform/Web Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, videolar, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi ve materyallerin korunmasına yönelik programlar, sayfa düzeni ve Platform/Web Sitesi’nin sunumu, yazılım ve tasarımı TÜSİAD’a aittir. 

6.2. Platform/Web Sitesi’ndeki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım kodu ve diğer kodlar vs. ile Platform/Web Sitesi içeriğinde bulunan eğitimlerin, ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, videoların, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması, ticari veya ticari olmayan amaçlarla amacına aykırı kullanılması yasaktır.

6.3. Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Platform/Web Sitesi yazılım, tasarımını, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.4. Platform/Web Sitesi’nde adı geçen başkaca şirketler ya da görseller, unvanlar vb. sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca sahipleri tarafından fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

MADDE 7 – Sorumluluğun Reddi

7.1. TÜSİAD, Türk Hukuku ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Platformdan/Web Sitesinden doğan yükümlülüklerini hukuka ve kanunlara uygun şekilde yerine getirmek için azami özeni gösterecektir. Platform’un/Web Sitesi’nin ve ilgili bağlantılarının sürekli ulaşılabilir olması, Platform/Web Sitesi ve ilgili bağlantılarının kullanımı esnasında aksaklıklar yaşanmaması ve üçüncü kişilerin şahıs ve mülkiyet haklarının zedelenmemesi, zararlı yazılımlar ve/veya Platform’un/Web Sitesi’nin kullanılmasın dolayı doğabilecek veri kaybı ve bilişim sistemlerinin zarar görmesi ve diğer tüm konular hakkında TÜSİAD hiçbir garanti vermemekte olup; tüm bu konularla ilgili ve bunlarla sınırlı olmaksızın açık veyahut zımni hiçbir sorumluluk üstlenmemekte ve sorumluluğu reddetmektedir. Kullanıcı, Platformu/Web sitesini kullanmakla, TÜSİAD’ı her türlü sorumluluktan ari tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. TÜSİAD, dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir:

(7.2.1.) Platform/Web Sitesi’ni ya da Platform/Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme;

(7.2.2.) Platform/Web Sitesi’ni ya da Platform/Web Sitesi’nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme ve;

(7.2.3.) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Platform/Web Sitesi’ni ya da Platform/Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme.

7.3. TÜSİAD’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcı’nın kaydını silme, Kullanıcı ’ya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.4. TÜSİAD, Kullanıcılar ile eğitmen ve mentorler arasında kurulacak iletişim hususunda sorumluluktan ari tutulmaktadır. Kullanıcı ve eğitmenler ve/veya mentorler arasında kurulacak iletişime ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk taraflara ait olacaktır.

MADDE 8 – Gizlilik

Kullanıcı, Platform kapsamında elde ettiği 3. Kişilere ilişkin tüm verilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Platform üyeliği kapsamında elde ettiği bilgilerin ya da kendisine sunulan doküman, sunum ya da diğer bilgilerin ve bunun haricinde gizli addedilen tüm bilgilerin (hangi formda olursa olsun) gizliliğini korumakla ve bu bilgileri ifşa etmemekle, amacı dışında kullanmamakla ve söz konusu bilgi ve belgeleri 3. kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. TÜSİAD, Platform üyeliği kapsamında Kullanıcı’dan elde edeceği verilerin korunması konusunda sorumluluğun doğrudan Kullanıcı’da olacağını bildirir, bu konuda TÜSİAD sorumluluk kabul etmez.

MADDE 9 – Kişisel Verilerin Korunması

9.1. Platform’a üye olunması amacıyla, Kullanıcı tarafından ad-soyad, eposta, cep telefonu numarası, cinsiyet, eğitim-öğretim bilgisi, adres (ülke/şehir) verileri gibi kişisel bilgiler kayıt formuna girilmelidir.

9.2. TÜSİAD, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında iletilen kişisel verilerin korunmasından ve kanuna uygun şekilde işlenmesinden veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.

9.3. TÜSİAD, üyelik kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve Platform’un işleyişi amacı ve gereği Kullanıcı tarafından sunulan kişisel verilerini işleyebilir, Platform İşbirlikçileri ve tedarikçileri ile paylaşabilir, Platform/Web Sitesi ve/ veya ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir. 

9.4. TÜSİAD, ilgili mevzuat uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü, işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan aydınlatma metni ile yerine getirmektedir. Kullanıcı’nın, işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla; aydınlatma metnini de okuduğu, anladığı ve onayladığı kabul edilir.

MADDE 10 – Üyeliğin Sona Ermesi

Kullanıcı, üyeliğini dilediğinde sona erdirerek üyelikten çıkabilir. Üyeliği sona erdirme talepleri, [email protected] adresine e-posta yoluyla veya TÜSİAD’ın adresine posta yoluyla iletilebilir.

MADDE 11 – Uyuşmazlığın Çözümü ve Yetkili Mahkeme

Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumlanması, uygulanması ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.