KAYDOL

Ücretsiz kaydolun ve
dönüşümü başlatın!

OTURUM AÇ

Giriş yapın ve
dönüşümü başlatın!

Parolanızı mı unuttunuz?

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANIM KOŞULLARI

 

1. Web Sitesi Hakkında Yasal Bilgiler

Bu web sitesi, Türk Hukuku ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Meşrutiyet Caddesi, No:46 Tepebaşı İstanbul adresinde mukim Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“Derneğimiz” veya “TÜSİAD”) mülkiyetindedir. TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Platformu (“TÜSİAD Dönüşümü Başlat Platformu” veya “Platform”) resmî web sitesidir.

2. Kullanım Koşulları

Web Sitesini ziyaretinize ilişkin şartlar;

(a) Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları,

(b) Çerez Politikası,

(c) Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni,

(d) Kullanıcı Sözleşmesi (Platform’a üye olacak kullanıcılar için geçerlidir.)

metinlerinden oluşmaktadır.

Web sitemizi ziyaret ederek, işbu evrakta bulunan tüm koşulları ve Web Sitesini ziyaretinize ilişkin şartları kabul etmektesiniz. Eğer Gizlilik Politikasını ve Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesi ziyaretinizi sonlandırmanızı öneririz.

TÜSİAD, bu Web Sitesine ilişkin koşulları zaman zaman önceden haber vermeksizin güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda; değişen ve güncellenen yeni politikamızın ilan edilmesi ile yürürlüğe gireceğini kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarının güncellenip güncellenmediğini öğrenmek için siteyi her ziyaretinizde ilgili metni kontrol etmenizi öneririz.

 3.Sınai ve Fikri Mülkiyet

https://donusumubaslat.com alan adının mülkiyeti TÜSİAD’a aittir.

Web Sitesi içeriğinde yer alan her türlü ticari marka, logo, slogan, tasarım gibi sınai ve fikri mülkiyete tabi olan içeriklerin tamamının mülkiyeti TÜSİAD ve şubelerine aittir. Kullanıcı, söz konusu unsurlar üzerinde mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir hak sahipliği olmadığını kabul eder. Kullanıcı, bu kapsamda söz konusu ticari marka, logo, slogan, metin ve içerikler üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkına haiz değildir. TÜSİAD’ın mülkiyetinde yer alan tüm bu ticari markalar, TÜSİAD’ın yazılı muvafakati olmaksızın Kullanıcı tarafından kullanılamaz. Kullanıcı, TÜSİAD’ın önceden yazılı muvafakati olmaksızın söz konusu Web Sitesini, ticari markaları ve diğer fikri mülkiyete tabii unsurları başka bir web sitesinde bağlantı linki olarak kullanamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’nde bulunan içerikleri yalnızca kullanma yetkisine haiz olup; kullanılan veyahut indirilen unsurlar üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, web Sitesi’nde yer alan bu içeriklerin fikri mülkiyetinin TÜSİAD’a ait olduğunu peşinen kabul eder. 

Kullanıcı yukarıda yer alan hükümleri Web Sitesini ziyaret etmekle peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.Web Sitesi ve İçeriklerinin İzinsiz Kullanımı

Kullanıcı, Web Sitesi’ni Türk Hukukuna ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Web Sitesi’nin yasa dışı amaçlarla kullanılmasından yalnızca Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı tarafından Web Sitesi’nin yasa dışı veyahut amaca aykırı şekilde kullanılması nedeniyle TÜSİAD nezdinde oluşabilecek her türlü zarar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir. TÜSİAD’ın dava ve rücu hakkı saklıdır.

Kullanıcı, Web Sitesi’nde yer alan içerik ve materyalleri yalnızca kullanma hakkına haizdir. Kullanıcı, mülkiyeti TÜSİAD’a ait olan bu içerik ve materyallerin, değiştirilmesi, kopyalanması, satılması, kiralanması, dağıtılması veyahut aktarılması dahil olmak üzere çoğaltılması ve bu içerik ve materyaller kullanılarak yeni bir eser yaratılması, bu eserin yayınlanması veyahut kullanım hakkı verilmesi hakkına sahip değildir. Kullanıcı,

 5.Güvenlik

TÜSİAD’ın aşağıda belirtilen durumlarda, Web Sitesi’nin kullanımını durdurma ve engelleme hakkı ile yine aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştiren kişi ve kurumlar hakkında her türlü yasal hakkı saklıdır:

(i) Web Sitesi’ne eksik, yanıltıcı, güncel olmayan veyahut kanuna ve genel ahlak kurallarına aykırı bilgilerin/ifadelerin kaydedilmesi durumunda,

(ii)Üçüncü kişiler/diğer üyeler tarafından paylaşılan bilgilerin, kanuna aykırı olarak depolanması, değiştirilmesi veya silinmesi veya bu bilgilere müdahale edilmesi durumunda,

(iii)Web Sitesi’nde bulunan bilgilerin, TÜSİAD’ın veya veri sahibi 3. Kişilerin/diğer üyelerin izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, değiştirilerek kullanılması durumları da dahil olmak üzere, izinsiz kullanılması durumunda,

(iv) Web Sitesi’ne erişimi engelleyecek, sistemin işleyişini tamamen veya kısmen bozacak, yazılımların çalışmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunulması durumunda,

6.Platform’a Üye Olmak

Web Sitesi, üye olmaksızın herkesin kullanımına genel olarak açıktır. Ancak üye olmayan kullanıcılar, Platform tarafından sunulan hizmetlerden yararlanamaz ve/veya sınırlı olarak yararlanabilir. Platforma, Web Sitesinde yer alan üyelik formu aracılığıyla üye olabilirsiniz. TÜSİAD, hiçbir sebep göstermeksizin üyeliği onaylamama/reddetme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı,

(i) Üye kaydı oluştururken vermiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu,

(ii) Üyelik bilgilerinin 3. kişi ve kurumlarca paylaşılmayacağını ve yalnızca şahsi kullanım amacıyla bizzat kullanılacağını,

(iii) Hesabı ile veya hesabı aracılığıyla gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve iletişimi hukuka ve mevzuata uygun olarak gerçekleştireceğini, hesabın gizliliği ve güvenliğini sağlayacağını ve sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu,

Kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Erişkin Olmayanların Korunması

Web Sitemizin kullanımı, yalnızca hukuken tam ehliyetli (erişkin, akli melekeleri yerinde ve hukuken sınırlanmamış olanlar) kullanıcılar için sunulmakta olup; herhangi bir nedenle tam ehliyetli olmayan kullanıcıların Web Sitesini kullanmamaları gerekmektedir. Erişkin olmayan kullanıcılar, yalnızca ebeveynlerinin muvafakati ile Web Sitesini ziyaret edebilirler. Bu konudaki sorumluluk, kullanıcılara aittir. Erişkin olmayan kullanıcıların (çocukların) internet ortamındaki güvenliğine önem göstermekteyiz. Bu sebeple erişkin olmayan kullanıcıların ebeveynlerinin onayı ve gözetimi olmaksızın Web Sitesini ziyaret etmemelerini önermekte ve üyelik taleplerini reddetmekteyiz.

8. Kişisel Verilerinizin Korunması

TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Platformu web sitesi olan https://donusumubaslat.com  (“Web Sitesi”) adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. TÜSİAD, KVKK ve ikincil mevzuat uyarınca alması gereken her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnimize Web Sitesi üzerinden ulaşabilir; ilgili sorularınızı dernek adresimize veyahut [email protected] elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

9. Sorumluluğun Reddi

TÜSİAD, Türk Hukuku ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Web Sitesinden doğan yükümlülüklerini hukuka ve kanunlara uygun şekilde yerine getirmek için azami özeni gösterecektir. Web Sitesi’nin ve ilgili bağlantılarının sürekli ulaşılabilir olması, Web Sitesi ve ilgili bağlantılarının kullanımı esnasında aksaklıklar yaşanmaması ve üçüncü şahısların şahıs ve mülkiyet haklarının zedelenmemesi ve diğer tüm konular hakkında TÜSİAD hiçbir garanti vermemekte olup; tüm bu konularla ilgili ve bunlarla sınırlı olmaksızın açık veyahut zımni hiçbir sorumluluk üstlenmemekte ve sorumluluğu reddetmektedir. Web sitesini kullanmakla, TÜSİAD’ı her türlü sorumluluktan ari tutmaktasınız. Platform Kullanıcılarının, Platform aracılığıyla gerçekleştirecekleri iletişimlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, iletişimi gerçekleştiren Kullanıcıya aittir. Web sitesini aracılığıyla iletişim kanallarını kullanmakla, TÜSİAD’ı her türlü sorumluluktan ari tutmaktasınız.

10. Tazminat

Web Sitesinin ve Platformun kullanımı sırasında; internet sitesinin hukuka aykırı amaçlarla kullanımı, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarının ihlal edilmesi veyahut üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunulması durumunda, işbu sebeplerden doğacak doğrudan ve dolaylı tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. TÜSİAD’ın, Platform paydaşlarının ve/veya çalışanlarının bu sebeplerle herhangi bir zarara uğraması durumunda, doğacak her türlü zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza ait olacaktır.

11.Bölünebilirlik ve Uygulanmama

İşbu metnin bir kısmının hukuka aykırı bulunması veyahut uygulanamaz olması durumunda, metnin kalan kısımları bu aykırılıklardan etkilenmeyecek ve geçerliliğini koruyacaktır. TÜİSAD tarafından işbu hükümlerin uygulanmaması, hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Web Sitesinin kullanımı sırasında yaşanabilecek aykırılıklardan veyahut Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metnine ilişkin aykırılıklardan doğacak uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabi olup, uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ